Lịch sử Lớp 7: Phong trào nông dân Tây Sơn không để lại bài học kinh nghiệm nào cho các phong tr&a

Lịch sử Lớp 7: Phong trào nông dân Tây Sơn không để lại bài học kinh nghiệm nào cho các phong trào đấu tranh ở những giai đoạn lịch sử sau? A . Vấn đề đoàn kết nội bộ trong bộ chỉ huy B . Vấn đề phát huy sức mạnh của người nông dân C . Vấn đề tiêu diệt tận gốc kẻ thù D . Vấn đề cần có một phương pháp đấu tranh đúng đắn, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ