Lịch sử Lớp 12: Từ thành công của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, các nước phát triển Đông Nam Á có thể rút

Lịch sử Lớp 12: Từ thành công của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, các nước phát triển Đông Nam Á có thể rút ra bài học nào để hội nhập kinh tế quốc tế? A. Giải quyết nạn thất nghiệp và ưu tiên phát triển kĩ thuật của nước ngoài.     B. Mở cửa nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư và kĩ thuật của nước ngoài.              C. Xây dựng nền kinh tế tự chủ, chú trọng phát triển nội thương.                      D. Ưu tiên sản xuất hàng tiêu dùng nội địa để chiếm lĩnh thị trường., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Lịch sử Lớp 12: Từ thành công của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, các nước phát triển Đông Nam Á có thể rút”

 1. B. Mở cửa nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư và kĩ thuật

  của nước ngoài.             

  Từ những năm 60 của thế kỉ XX, các nước sáng lập

  ASEAN đã thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại,

  với nội dung cơ bản là: thực hiện mở cửa nền kinh tế

  để thu hút vốn, kĩ thuật của nước ngoài và tập trung

  sản xuất hàng hóa để xuất khẩu. Việc thực hiện chiến

  lược kinh tế hướng ngoại đã giúp các nước ASEAN thu

  được nhiều thành tựu rực rỡ, đặc biệt, Xingapo đã vươn

  lên trở thành ¼ “con rồng” của kinh tế châu Á. Từ bài

  học thành công đó, các nước đang phát triển ở Đông

  Nam Á (trong đó có Việt Nam, Lào, Campuchia, Mianma)

  có thể rút ra bài học là: thực hiện mở cửa, hội nhập với

  thế giới để tranh thủ được nguồn vốn, khoa học – kĩ thuật,

  học hỏi kinh nghiệm quản lý từ các nước tiên tiến….

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ