Lịch sử Lớp 12: Trong những năm 1919— 1925, sự kiện nào theo khuynh hướng vô sản ? A. Thành lập Hội Phục Việt, Việt Nam nghĩa đoàn, Đảng Thanh niên.

Lịch sử Lớp 12: Trong những năm 1919— 1925, sự kiện nào theo khuynh hướng vô sản ? A. Thành lập Hội Phục Việt, Việt Nam nghĩa đoàn, Đảng Thanh niên. B. Vận động “chấn hưng nội hoá”, “bài trừ ngoại hoá”. C. Bãi công của công nhân xưởng đóng tàu Ba Son. D. Phong trào đòi thả Phan Bội Châu, để tang Phan Châu Trinh., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ