Lịch sử Lớp 12: Trận đọ sức giữa bộ đội chủ lực của ta và quân viễn chinh Mĩ ở Vạn Tường (Quảng Ngãi) đã chứng tỏ điều g&igr

Lịch sử Lớp 12: Trận đọ sức giữa bộ đội chủ lực của ta và quân viễn chinh Mĩ ở Vạn Tường (Quảng Ngãi) đã chứng tỏ điều gì? A. Quân ta đã đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ B. Quân ta đã đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ C. Bộ đội chủ lực của ta đủ khả năng đánh bại quân viễn chinh Mĩ D. Cách mạng miền Nam chuyển sang giai đoạn mới, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ