Lịch sử Lớp 12: Nội dung nào sau đây là điểm giống nhau giữa Định ước Henxinki (1975) và Hiệp ước Bali (1976)? A. Mở

Lịch sử Lớp 12: Nội dung nào sau đây là điểm giống nhau giữa Định ước Henxinki (1975) và Hiệp ước Bali (1976)? A. Mở ra xu thể “nhất thể hóa” khu vực và kết nối Á – Âu. B. Tăng cường sự hợp tác liên minh khu vực về kinh tế. C. Tăng cường sự trao đổi, hợp tác về khoa học – kĩ thuật. D. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Lịch sử Lớp 12: Nội dung nào sau đây là điểm giống nhau giữa Định ước Henxinki (1975) và Hiệp ước Bali (1976)? A. Mở”

 1. Phương pháp: Phân tích các phương án. 
  Cách giải:
  A loại vì Hiệp ước Bali không mở ra xu thể “nhất thể hóa” khu vực.
  B loại vì không đúng với Định ước Henxinki (1975).
  C loại vì không đúng với Hiệp ước Bali.
  D chọn vì điểm giống nhau giữa Định ước Henxinki (1975) và Hiệp ước Bali (1976) là giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
  Chọn D.

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ