Lịch sử Lớp 12: Những địa phương giành chính quyền muộn nhất trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

Lịch sử Lớp 12: Những địa phương giành chính quyền muộn nhất trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là A. Quảng Ngãi và Bắc Giang B. Hải Dương và Quảng Nam C. Bắc Giang và Hải Dương D. Hà Tiên và Đồng Nai Thượng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Lịch sử Lớp 12: Những địa phương giành chính quyền muộn nhất trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là”

  1. Những địa phương giành chính quyền muộn nhất trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là
    A. Quảng Ngãi và Bắc Giang
    B. Hải Dương và Quảng Nam
    C. Bắc Giang và Hải Dương
    D. Hà Tiên và Đồng Nai Thượng

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ