Lịch sử Lớp 12: Nhận xét nào sau đây là đúng về phong trào công nhân Việt Nam trong những năm 1928

Lịch sử Lớp 12: Nhận xét nào sau đây là đúng về phong trào công nhân Việt Nam trong những năm 1928 – 1929? A. Đã có đường lối đấu tranh hoàn toàn đúng đắn B. Đã đấu tranh hoàn toàn tự giác C. Có một tổ chức lãnh đạo thống nhất D. Có sức quy tụ và dẫn đầu phong trào yêu nước, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ