Lịch sử Lớp 12: Nguyễn Ái Quốc đã bước đầu đặt cơ sở cho mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với phong trào giải phó

Lịch sử Lớp 12: Nguyễn Ái Quốc đã bước đầu đặt cơ sở cho mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới khi Người A. dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản B. tham dự thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa C. gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxai D. dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ