Lịch sử Lớp 12: Nguồn gốc của các cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật trong lịch sử nhằm A. giải quyết vấn đề bùng nổ dân số và ô nhiễm môi trường sin

Lịch sử Lớp 12: Nguồn gốc của các cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật trong lịch sử nhằm A. giải quyết vấn đề bùng nổ dân số và ô nhiễm môi trường sinh thái B. giải quyết những đòi hỏi từ quá trình sản xuất của con người C. giải quyết những đòi hỏi của cuộc sống, sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người D. đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ