Lịch sử Lớp 12: Hoạt động nào của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trực tiếp làm cho phong trào công nhâ

Lịch sử Lớp 12: Hoạt động nào của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trực tiếp làm cho phong trào công nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc trong cả nước? A. Xuất bản tác phẩm Đường Kách Mệnh B. Thực hiện chủ trương “vô sản hóa” C. Tổ chức nhiều cuộc bãi công lớn D. Mở lớp đào tạo, huấn luyện hội viên, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ