Lịch sử Lớp 12: Hạn chế trong hoạt động của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam cuối năm 1929 là A. nội bộ chia rẽ, công kích lẫn

Lịch sử Lớp 12: Hạn chế trong hoạt động của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam cuối năm 1929 là A. nội bộ chia rẽ, công kích lẫn nhau, tranh giành ảnh hưởng của quần chúng B. chưa tập hợp được lực lượng cách mạng để xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất C. làm cho phong trào cách mạng Việt Nam đi chệch hướng cách mạng vô sản D. chưa thực hiện việc đoàn kết giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ