Lịch sử Lớp 12: Điểm tương đồng giữa các học thuyết và chiến lược của các đời tổng thống Mĩ từ năm 1945-2000 là gì?

Lịch sử Lớp 12: Điểm tương đồng giữa các học thuyết và chiến lược của các đời tổng thống Mĩ từ năm 1945-2000 là gì? A. Tham vọng trở thành bá chủ thế giới B. Xóa bỏ hệ thống chủ nghĩa xã hội trên thế giới C. Ngăn cản sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc D. Sử dụng bạo lực để can thiệp vào công việc của đồng minh, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai