Lịch sử Lớp 11: Tại sao Phan Châu Trinh lại chủ trương cải cách? A. Do sớm tiếp thu những tư tưởng tiến bộ trên thế giới B. Do xu hướng giải phóng

Lịch sử Lớp 11: Tại sao Phan Châu Trinh lại chủ trương cải cách? A. Do sớm tiếp thu những tư tưởng tiến bộ trên thế giới B. Do xu hướng giải phóng dân tộc bằng khởi nghĩa vũ trang trước đó thất bại C. Do thất bại của phong trào Đông Du D. Do tư tưởng cải cách trên thế giới lúc bấy giờ xâm nhập mạnh vào Việt Nam, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Lịch sử Lớp 11: Tại sao Phan Châu Trinh lại chủ trương cải cách? A. Do sớm tiếp thu những tư tưởng tiến bộ trên thế giới B. Do xu hướng giải phóng”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ