Lịch sử Lớp 11: Phong trào “Ai Cập trẻ” đã lôi cuốn được các giai cấp và tầng lớp tham gia là A . một số gi

Lịch sử Lớp 11: Phong trào “Ai Cập trẻ” đã lôi cuốn được các giai cấp và tầng lớp tham gia là A . một số giai cấp tư sản và tiểu tư sản tiến bộ. B . một số thanh niên yêu nước, căm thù thực dân. C . một số tiểu tư sản và trí thức ở thành thị. D . một số trí thức và sĩ quan yêu nước., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ