Lịch sử Lớp 11: Hiệp ước 1874 kí kết trong hoàn cảnh nào? A. Tướng giặc Gác-ni-ê tử trận. B. Phong trào đấu tranh của nhân dân liên tục dâng cao. C.

Lịch sử Lớp 11: Hiệp ước 1874 kí kết trong hoàn cảnh nào? A. Tướng giặc Gác-ni-ê tử trận. B. Phong trào đấu tranh của nhân dân liên tục dâng cao. C. Pháp đã rút quân khỏi Bắc Kì. D. Pháp đánh chiếm Gia Định., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ