Lịch sử Lớp 11: Điểm nào dưới đây là điểm khác nhau giữa quá trình phát xít hoá ở Nhật Bả

Lịch sử Lớp 11: Điểm nào dưới đây là điểm khác nhau giữa quá trình phát xít hoá ở Nhật Bản so với Đức? A . Thông qua sự chuyển đổi từ chế độ dân chủ tư sản đại nghị sang chế độ chuyên chế độc tài phát xít. B . Thông qua việc quân phiệt hoá bộ máy nhà nước, C . Thông qua việc xâm lược các nước. D . Gây chiến tranh để chia lại thị trường ở các nước thuộc địa., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Lịch sử Lớp 11: Điểm nào dưới đây là điểm khác nhau giữa quá trình phát xít hoá ở Nhật Bả”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ