Lịch sử Lớp 11: Chiến thuật quân sự được thực dân Pháp sử dụng khi tấn công Đà Nẵng (tháng 9/1858) là A

Lịch sử Lớp 11: Chiến thuật quân sự được thực dân Pháp sử dụng khi tấn công Đà Nẵng (tháng 9/1858) là A . “Đánh nhanh thắng nhanh”. B. “Đánh điểm diệt viện”. C . “Chiến tranh cục bộ”. D. “Chinh phục từng gói nhỏ”., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ