Lịch sử Lớp 11: Âm mưu của thực dân Anh trong việc thực hiện chính sách “chia để trị” là A. Kho&eacut

Lịch sử Lớp 11: Âm mưu của thực dân Anh trong việc thực hiện chính sách “chia để trị” là A. Khoét sâu thêm mâu thuẫn về chủng tộc và tôn giáo ở Ấn Độ B. Nắm quyền trực tiếp cai trị đến tận đơn vị cơ sở C. Xóa bỏ nền văn hoá truyền thống của Ấn Độ D. Vơ vét tài nguyên thiên nhiên của Ấn Độ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ