Lịch sử Lớp 10: Quốc gia Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào? A. Khoảng thế kỉ VII TCN.     B. Khoảng thế kỉ VIII TCN. C. Khoảng thế kỉ XIX TC

Lịch sử Lớp 10: Quốc gia Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào? A. Khoảng thế kỉ VII TCN.     B. Khoảng thế kỉ VIII TCN. C. Khoảng thế kỉ XIX TCN.     D. Khoảng thế kỉ X TCN., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ