Lịch sử Lớp 10: Cho đoạn dữ liệu: Một xin rửa sạch thù nhà, Hai xin đem lại nghiệp xưa vua Hùng Ba kẻo oan ức lòng chồng Bốn xin vẻn vẹn sở côn

Lịch sử Lớp 10: Cho đoạn dữ liệu: Một xin rửa sạch thù nhà, Hai xin đem lại nghiệp xưa vua Hùng Ba kẻo oan ức lòng chồng Bốn xin vẻn vẹn sở công linh này. Dữ liệu trên nói về nhân vật nào? A. Ngô Quyền B. Trưng Trắc. C. Triệu Thị Trinh. D. Mai Hắc Đế., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ