Vật lí Lớp 9: Một đoạn dây dẫn có điện trở 100 Ω , đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế có giá trị không đổi U = 36V. a) Tính cường độ dòng đi

Vật lí Lớp 9: Một đoạn dây dẫn có điện trở 100 Ω , đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế có giá trị không đổi U = 36V. a) Tính cường độ dòng điện qua đoạn dây. b) Muốn cường độ dòng điện chạy trong mạch là 1,5A thì ta có thể làm: – Cắt đoạn dây trên bỏ bớt đi một phần và tính điện trở của phần cắt bớt bỏ đó. – Cắt đoạn dây dẫn trên thành hai đoạn, mỗi đoạn có điện trở là R 1   và   R 2   ( R 1   >   R 2 ) , sau đó ghép chúng lại song song với nhau rồi đặt chúng vào hiệu điện thế nói trên. Tính R 1   và   R 2 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Vật lí Lớp 9: Một đoạn dây dẫn có điện trở 100 Ω , đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế có giá trị không đổi U = 36V. a) Tính cường độ dòng đi”

 1. a) Cường độ dòng điện qua đoạn dây:  

  I=UR=36100=0,36 A

  b) Khi cường độ dòng điện là 1,5A thì điện trở của mạch khi đó là:  

  R=361,5=24Ω

   Điện trở phần đoạn dây bị cắt bỏ là:  

  Rct b =RR=10024=76 Ω

   Vì mắc song song nên điện trở tương đương của mạch là:

                         

  R=R1.R2R1+R2 và R=24Ω nên R1.R2R1+R2=24Mà  R1+R2=100 R1.R2=100.24=2400

   Ta có hệ phương trình:   

  R1+R2=100R1.R2=2400R1=60ΩR2=40Ω

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button