Vật lí Lớp 9: Một bình hình trụ có bán kính đáy là R1­= 20cm chứa nước ở nhiệt độ t1 = 200C đặt trên mặt bàn nằm ngang. Người ta thả một quả cầu đặc

Vật lí Lớp 9: Một bình hình trụ có bán kính đáy là R1­= 20cm chứa nước ở nhiệt độ t1 = 200C đặt trên mặt bàn nằm ngang. Người ta thả một quả cầu đặc bằng nhôm có bán kính R2­= 10cm ở nhiệt độ t2 = 400C vào bình thì mực nước ngập chính giữa quả cầu. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa nước, quả cầu với bình và môi trường; cho biết khối lượng riêng của nước là D1= 1000 kg/m3 và của nhôm là D2 = 2700 kg/m3; nhiệt dung riêng của nước là c1 = 4200 J/kg.K và của nhôm là c2 = 880 J/kg.K. a. Tìm nhiệt độ của nước khi có cân bằng nhiệt. b. Đổ thêm dầu ở nhiệt độ t3 = 150C vào bình cho vừa đủ ngập quả cầu. Biết khối lượng riêng của dầu là D3 = 800 kg/m3, nhiệt dung riêng của dầu là c3 = 2800 J/kg.K. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa nước, dầu, quả cầu với bình và môi trường. Hãy xác định nhiệt độ của hệ khi cân bằng nhiệt, áp lực của quả cầu lên đáy bình., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 9: Một bình hình trụ có bán kính đáy là R1­= 20cm chứa nước ở nhiệt độ t1 = 200C đặt trên mặt bàn nằm ngang. Người ta thả một quả cầu đặc”

 1. a, Thể tích chất lỏng trong bình 
  Khối lượng của bình là : 
  Thay số ta được m1 = 10,47kg
  Khối lượng của quả cầu : 
  Từ điều kiện của bài toán cho, ta có phương trình cân bằng nhiệt
  m1c1(t – t1) = m2c2(t – t2) với t là nhiệt đôi hỗn hợp khi cân bằng
  Do đó, ta có nhiệt độ khi cân bằng là  thay số t ≈ 23,7oC
  b, Do thể tích của dầu và nước bằng nhau nên khối lượng của dầu là  thay số ta được m3 ≈ 8,38kg
  Khi cân bằng nhiệt ta được nhiệt độ của hệ là tx.
  Phương trình cân bằng nhiệt 
  Thay số tx ≈ 21,06oc
  Áp lực của quả cầu lên đáy bình: 
  Thay số: F ≈ 75N

  Trả lời

Viết một bình luận