Vật lí Lớp 9: Một xạ thủ bắn súng bắn một phát đạn vào bìa cách 510 m từ lúc bắn đến lúc nghe tiếng chạm giữa bạn và bè là 2 giây vận tốc âm thanh là

Vật lí Lớp 9: Một xạ thủ bắn súng bắn một phát đạn vào bìa cách 510 m từ lúc bắn đến lúc nghe tiếng chạm giữa bạn và bè là 2 giây vận tốc âm thanh là 340 m trên giây tính vận tốc viên đạn, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 9: Một xạ thủ bắn súng bắn một phát đạn vào bìa cách 510 m từ lúc bắn đến lúc nghe tiếng chạm giữa bạn và bè là 2 giây vận tốc âm thanh là”

Viết một bình luận