Vật lí Lớp 9: Giữa 2 điểm A, B của mạch điện có mắc nối tiếp 2 điện trở R1= 20 ôm, R2= 60 ôm. Biết hiệu điện thế của mạch không đổi bằng 24 V. a)Tính

Vật lí Lớp 9: Giữa 2 điểm A, B của mạch điện có mắc nối tiếp 2 điện trở R1= 20 ôm, R2= 60 ôm. Biết hiệu điện thế của mạch không đổi bằng 24 V. a)Tính điện trở tương đương của đoạn mạch và cđdđ qua mạch. b)Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch và của R2. c)Tính nhiệt lượng do mạch tỏa ra trong 15 phút., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 9: Giữa 2 điểm A, B của mạch điện có mắc nối tiếp 2 điện trở R1= 20 ôm, R2= 60 ôm. Biết hiệu điện thế của mạch không đổi bằng 24 V. a)Tính”

  1. a, 2 đin tr mc ni tiếp=>Rtđ=R1+R2=20+60=80 ΩCưng đ dòng đin là:I=URtđ=2480=0,3Avy Rtđ=80Ω; I=0,3Ab, Pm=I2.Rtđ=0,32.80=7,2WI2=I=0,3A=>P2=I22.R2=0,32.60=5,4WVy Pm=7,2W; P2=5,4Wc, t=15ph=900s=>A=Pmt=7,2.900=6480 J
    Vậy A=6480 J

    Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ