Vật lí Lớp 9: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R 1   =   10 Ω ;   R 2   =   4 Ω ;   R

Vật lí Lớp 9: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R 1   =   10 Ω ;   R 2   =   4 Ω ;   R 3   =   R 4   = 12Ω; Ampekế có điện trở R a  = 1Ω, Rx là một biến trở, U không đổi. Bỏ qua điện trở các dây nối và khóa K. a) K đóng, thay đổi giá trị của Rx đến khi công suất tiêu thụ trên Rx đạt cực đại thì ampekế chỉ 3A. Xác định hiệu điện thế U. b) K mở, giữ nguyên giá trị của R x  ở câu a. Xác định số chỉ của ampe kế khi đó., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Vật lí Lớp 9: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R 1   =   10 Ω ;   R 2   =   4 Ω ;   R”

 1. Khi K đóng.

  – Gọi giá trị

  Rx

   đạt giá trị cực đại khi đó là x (Ω) (x > 0).

  – Mạch diện được mắc như sau: [{(

  R3 //R4)ntR2}//Rxa]R1

  R34 = 6; R234

   = 10(Ω)

  – Tính

  cach-giai-bai-tap-tinh-so-chi-cua-von-ke-ampe-ke-co-dien-tro-r-cuc-hay-76.PNG

  – Tính cach-giai-bai-tap-tinh-so-chi-cua-von-ke-ampe-ke-co-dien-tro-r-cuc-hay-77.PNG

  Thay vào ta tính được: cach-giai-bai-tap-tinh-so-chi-cua-von-ke-ampe-ke-co-dien-tro-r-cuc-hay-78.PNG

  – Tính cach-giai-bai-tap-tinh-so-chi-cua-von-ke-ampe-ke-co-dien-tro-r-cuc-hay-79.PNG

  – Tính

  cach-giai-bai-tap-tinh-so-chi-cua-von-ke-ampe-ke-co-dien-tro-r-cuc-hay-80.PNG

  cach-giai-bai-tap-tinh-so-chi-cua-von-ke-ampe-ke-co-dien-tro-r-cuc-hay-81.PNG

  – Để

  Px 

  lớn nhất, theo (2) thì biểu thức: cach-giai-bai-tap-tinh-so-chi-cua-von-ke-ampe-ke-co-dien-tro-r-cuc-hay-82.PNG phải nhỏ nhất.

  Vậy khi đó x = 6(Ω)

  – Tính

  U5 = I5.R5

   = 6.3 = 18(V)

  UAB

   = 21V Từ (1) tính U = 72V

  * Khi K mở

  – Mạch điện được mắc như sau:

  (Rx ntR4)//R2ntR3 ntR1

  – Giữ nguyên Rx khi đó tính được

  Rm

   = 25,3(Ω)

  – Cường độ dòng điện trong mạch chính:

  cach-giai-bai-tap-tinh-so-chi-cua-von-ke-ampe-ke-co-dien-tro-r-cuc-hay-83.PNG

  – Ta có:

  cach-giai-bai-tap-tinh-so-chi-cua-von-ke-ampe-ke-co-dien-tro-r-cuc-hay-84.PNG

  – Giải hệ phương trình này ta được

  Ia 

  = 0,49(A)

  Reply

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button