Vật lí Lớp 9: Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng?             A. Cường độ dòng điện qua các mạch song song luôn bằng nhau.             B. Để tăng

Vật lí Lớp 9: Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng?             A. Cường độ dòng điện qua các mạch song song luôn bằng nhau.             B. Để tăng điện trở của mạch, ta phải mắc một điện trở mới song song với mạch cũ.             C. Khi các bóng đèn được mắc song song, nếu bóng đèn này tắt thì các bóng đèn kia vẫn hoạt động.             D. Khi mắc song song, mạch có điện trở lớn thì cường độ dòng diện đi qua lớn Câu 2. Chọn câu SAI.             A. Điện trở tương đương R của n điện trở r mắc nối tiếp: R = n.r.             B. Điện trở tương đương R của n điện trở r mắc song song: R = r / n.             C. Điện trở tương đương của mạch mắc song song nhỏ hơn điện trở mỗi thành phần.             D. Trong đoạn mạch mắc song song cường độ dòng điện qua các nhánh là bằng nhau., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Vật lí Lớp 9: Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng?             A. Cường độ dòng điện qua các mạch song song luôn bằng nhau.             B. Để tăng”

 1. Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng?
  A. Cường độ dòng điện qua các mạch song song luôn bằng nhau.
  B. Để tăng điện trở của mạch, ta phải mắc một điện trở mới song song với mạch cũ.
  C. Khi các bóng đèn được mắc song song, nếu bóng đèn này tắt thì các bóng đèn kia vẫn hoạt động.
  D. Khi mắc song song, mạch có điện trở lớn thì cường độ dòng diện đi qua lớn
  Câu 2. Chọn câu SAI.
  A. Điện trở tương đương R của n điện trở r mắc nối tiếp: R = n.r.
  B. Điện trở tương đương R của n điện trở r mắc song song: R = r / n.
  C. Điện trở tương đương của mạch mắc song song nhỏ hơn điện trở mỗi thành phần.
  D. Trong đoạn mạch mắc song song cường độ dòng điện qua các nhánh là bằng nhau.

  Trả lời
 2. Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng?
              A. Cường độ dòng điện qua các mạch song song luôn bằng nhau.
              B. Để tăng điện trở của mạch, ta phải mắc một điện trở mới song song với mạch cũ.
              C. Khi các bóng đèn được mắc song song, nếu bóng đèn này tắt thì các bóng đèn kia vẫn hoạt động.
              D. Khi mắc song song, mạch có điện trở lớn thì cường độ dòng diện đi qua lớn
  Câu 2. Chọn câu SAI.
              A. Điện trở tương đương R của n điện trở r mắc nối tiếp: R = n.r.
              B. Điện trở tương đương R của n điện trở r mắc song song: R = r / n.
              C. Điện trở tương đương của mạch mắc song song nhỏ hơn điện trở mỗi thành phần.
              D. Trong đoạn mạch mắc song song cường độ dòng điện qua các nhánh là bằng nhau.

  Trả lời
 3. Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng?
              A. Cường độ dòng điện qua các mạch song song luôn bằng nhau.
              B. Để tăng điện trở của mạch, ta phải mắc một điện trở mới song song với mạch cũ.
              C. Khi các bóng đèn được mắc song song, nếu bóng đèn này tắt thì các bóng đèn kia vẫn hoạt động.
              D. Khi mắc song song, mạch có điện trở lớn thì cường độ dòng diện đi qua lớn
  Câu 2. Chọn câu SAI.
              A. Điện trở tương đương R của n điện trở r mắc nối tiếp: R = n.r.
              B. Điện trở tương đương R của n điện trở r mắc song song: R = r / n.
              C. Điện trở tương đương của mạch mắc song song nhỏ hơn điện trở mỗi thành phần.
              D. Trong đoạn mạch mắc song song cường độ dòng điện qua các nhánh là bằng nhau.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button