Vật lí Lớp 9: Bài 5: Điện trở suất của Nikelin, Bạc, Sắt và Đồng lần lượt là : 0,4.10-6 Ω.m , 1,6.10-8 Ω.m , 12.10-8 Ω.m và 1,7.10-8 Ω.m a) Hỏi chất

Vật lí Lớp 9: Bài 5: Điện trở suất của Nikelin, Bạc, Sắt và Đồng lần lượt là : 0,4.10-6 Ω.m , 1,6.10-8 Ω.m , 12.10-8 Ω.m và 1,7.10-8 Ω.m a) Hỏi chất nào dẫn điện tốt nhất ? Vì sao ? Sắp xếp điện trở suất các chất theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. b) Hai dây dẫn có cùng chiều dài, có cùng tiết diện. Dây thứ nhất làm bằng Nikelin, dây thứ hai làm bằng bạc. Hỏi điện trở dây nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần ?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 9: Bài 5: Điện trở suất của Nikelin, Bạc, Sắt và Đồng lần lượt là : 0,4.10-6 Ω.m , 1,6.10-8 Ω.m , 12.10-8 Ω.m và 1,7.10-8 Ω.m a) Hỏi chất”

  1. a, Ta có: ρđc trưng cho kh năng dn đn ca dây dnVi cùng 1 chiu dài, tiêt dn, ρ càng ln thì dây dn dn đin càng ttNhư vy: nikenlin có kh năng dn đin tt nht do có ρ ln nhtSp xếp t nh đến ln là:1,6.108<1,7.108<12.108<0,4.106Hay: Bc < Đng< St< nikenlinb, Ta thy ρnikenlin>ρbcNên dây nikenlin dn đin tt hơn bc và ln hơn 0,4.1061,6.108=25 ln

    .

    Trả lời

Viết một bình luận