Vật lí Lớp 9: 1/ Tính điện trở của đoạn dây nikelin (ρ = 4.10-7Ω.m) dài 8m có tiết diện tròn, đường kính 0,4mm. A. 8Ω B. 25,5Ω C. 10,5Ω D. 80Ω 2

Vật lí Lớp 9: 1/ Tính điện trở của đoạn dây nikelin (ρ = 4.10-7Ω.m) dài 8m có tiết diện tròn, đường kính 0,4mm. A. 8Ω B. 25,5Ω C. 10,5Ω D. 80Ω 2/ Một sợi dây tóc bóng đèn làm bằng vonfam (ρ = 5,5.10-8Ω.m) có điện trở 0,011Ω, có tiết diện 0,1mm2. Chiều dài của dây tóc là A. 4cm B. 3cm C. 2cm D. 5cm, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Vật lí Lớp 9: 1/ Tính điện trở của đoạn dây nikelin (ρ = 4.10-7Ω.m) dài 8m có tiết diện tròn, đường kính 0,4mm. A. 8Ω B. 25,5Ω C. 10,5Ω D. 80Ω 2”

Viết một bình luận