Vật lí Lớp 8: Phát biểu nào sau đây về vecto lực tác dụng lên một vật chuyển động là đúng? A. Phương của lực có thể cùng phương hoặc khác phương ch

Vật lí Lớp 8: Phát biểu nào sau đây về vecto lực tác dụng lên một vật chuyển động là đúng? A. Phương của lực có thể cùng phương hoặc khác phương chuyển động B. Phương của lực luôn cùng phương chuyển động C. Phương, chiều của lực luôn trùng với phương, chiều chuyển động D. Phương của lực luôn khác phương chuyển động, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

9 bình luận về “Vật lí Lớp 8: Phát biểu nào sau đây về vecto lực tác dụng lên một vật chuyển động là đúng? A. Phương của lực có thể cùng phương hoặc khác phương ch”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button