Vật lí Lớp 8: Bạn an chạy 120m hết 35 giây. Bạn B chạy 140m hết 40 giây. Ai chạy nhanh nhất?

Vật lí Lớp 8: Bạn an chạy 120m hết 35 giây. Bạn B chạy 140m hết 40 giây. Ai chạy nhanh nhất?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

4 bình luận về “Vật lí Lớp 8: Bạn an chạy 120m hết 35 giây. Bạn B chạy 140m hết 40 giây. Ai chạy nhanh nhất?”

 1. Bạn B chạy nhanh nhất vì
  Bạn An chạy được trong 1s là: 1 x 120 : 35 = 24/7 (m)
  Bạn B chạy được trong 1s là : 1 x 140 : 40 = 3,5 ( m )
  Mà 3,5 > 24/7 ~ 3,428

  Trả lời
 2. Vận tốc bạn An chạy được trong 1 s là: 120 : 35 = 3.43 m/s
  Vận tốc bạn B chạy được trong 1 s là: 140 : 40 = 3.5 m/s
  Do 3.43 < 3.5 nên bạn B chạy nhanh nhất

  Trả lời
 3. B chạy nhanh nhất vì :
  Trong 1 giây bạn an chạy được số m là :
  1 × 120 : 35 = 

  247m
  Trong 1 giây B chạy đc : 
  1 × 140 : 40 = 3,5 m 
  Mà 3,5 > 

  2473,428
  Nên B chạy nhanh hơn An
  => B chạy nhanh nhất trong 2 bạn

  Trả lời
 4. Vận tốc bạn An chạy được trong 1 s :
  120 : 35 = 3.43 (m/s)
  Vận tốc bạn B chạy được trong 1 s :
  140 : 40 = 3.5 (m/s)
  Do 3.43 < 3.5 nên bạn B chạy nhanh nhất.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button