Vật lí Lớp 12: Vật dạo động điều hòa biết trong một phút vật thực hiện được 120 dao động trong 1 chu kì vật đi được 16 cm viết phương trong dao độ

Vật lí Lớp 12: Vật dạo động điều hòa biết trong một phút vật thực hiện được 120 dao động trong 1 chu kì vật đi được 16 cm viết phương trong dao động của vật biết t=0 vật đi quá lí độ x=-2cm theo chiều duong, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Vật lí Lớp 12: Vật dạo động điều hòa biết trong một phút vật thực hiện được 120 dao động trong 1 chu kì vật đi được 16 cm viết phương trong dao độ”

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button