Vật lí Lớp 12: Trong quang phổ liên tục, vùng đỏ có bước sóng nằm trong giới hạn nào A.  0 , 495 μ m ≤ λ ≤ 0 , 58

Vật lí Lớp 12: Trong quang phổ liên tục, vùng đỏ có bước sóng nằm trong giới hạn nào A.  0 , 495 μ m ≤ λ ≤ 0 , 58 μ m . B.  0 , 58 μ m ≤ λ ≤ 0 , 64 μ m . C.  0 , 64 μ m ≤ λ ≤ 0 , 76 μ m . D.  0 , 40 μ m ≤ λ ≤ 0 , 44 μ m ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 12: Trong quang phổ liên tục, vùng đỏ có bước sóng nằm trong giới hạn nào A.  0 , 495 μ m ≤ λ ≤ 0 , 58”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ