Vật lí Lớp 12: Theo tiên đề Bo, khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng E M = – 1,51 eV s

Vật lí Lớp 12: Theo tiên đề Bo, khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng E M = – 1,51 eV sang trạng thái dừng có năng lượng E K = –13,6 eV thì nó phát ra một phôtôn có tần số bằng: A. 2.92.10 15 Hz B. 2.28.10 15 Hz C. 4.56.10 15 Hz D. 0,22.10 15 Hz, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 12: Theo tiên đề Bo, khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng E M = – 1,51 eV s”

Viết một bình luận