Vật lí Lớp 12: Tại 2 điểm A và B trong không khí, đặt 2 điện tích điểm q 1 và q 2 . Người ta tìm được điểm M tại đó điện trường bằng 0. B

Vật lí Lớp 12: Tại 2 điểm A và B trong không khí, đặt 2 điện tích điểm q 1 và q 2 . Người ta tìm được điểm M tại đó điện trường bằng 0. Biết M nằm trên đoạn thẳng nối A, B và ở gần A hơn. Có thể nói gì về dấu và độ lớn của các điện tích q 1 , q 2 ?   A. q 1 , q 2 cùng dấu; q 1 > q 2 .                                     B. q 1 , q 2 khác dấu; q 1 > q 2 .             C. q 1 , q 2 cùng dấu; q 1 < q 2 .                                     D. q 1 , q 2 khác dấu; q 1 < q 2 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 12: Tại 2 điểm A và B trong không khí, đặt 2 điện tích điểm q 1 và q 2 . Người ta tìm được điểm M tại đó điện trường bằng 0. B”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button