Vật lí Lớp 12: Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng &#95

Vật lí Lớp 12: Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ . Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Ở mặt chất lỏng, gọi (C) là hình tròn nhận IB là đường kính, M là một điểm ở trong (C) và xa I nhất mà phần tử chất lỏng tại đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Biết A B = 6 , 60 λ . Độ dài đoạn thẳng MI có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 2 , 41 λ  .                           B. 2 , 76 λ  .                           C. 2 , 31 λ  .                           D. 2 , 59 λ  ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Vật lí Lớp 12: Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng &#95”

 1. Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng λλ. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Ở mặt chất lỏng, gọi (C) là hình tròn nhận IB là đường kính, M là một điểm ở trong (C) và xa I nhất mà phần tử chất lỏng tại đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Biết AB=6,60λAB=6,60λ. Độ dài đoạn thẳng MI có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

  A. 2,41λ2,41λ .                          

  B. 2,76λ2,76λ .                          

  C. 2,31λ2,31λ .                          

  D. 2,59λ2,59λ .

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button