Vật lí Lớp 12: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = 3cos(wt) và x2 = 6cos(wt+ pi).Biên độ da

Vật lí Lớp 12: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = 3cos(wt) và x2 = 6cos(wt+ pi).Biên độ dao động tổng hợp của vật khi có giá trị nhỏ nhất?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 12: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = 3cos(wt) và x2 = 6cos(wt+ pi).Biên độ da”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button