Vật lí Lớp 12: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 8cos10πt cm. Thời điểm vật đi qua vị trí x = 4cm lần thứ 2009 kể từ thời điểm bắt đầu dao

Vật lí Lớp 12: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 8cos10πt cm. Thời điểm vật đi qua vị trí x = 4cm lần thứ 2009 kể từ thời điểm bắt đầu dao động là: A.6025/30s B.6205/30s C.6250/30s D.6,025/30s, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 12: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 8cos10πt cm. Thời điểm vật đi qua vị trí x = 4cm lần thứ 2009 kể từ thời điểm bắt đầu dao”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button