Vật lí Lớp 12: Một vật dao động điều hòa x = 10cos( 10πt )(cm). Thời điểm vật đi qua vị trí li độ x = 5cm lần thứ 2009 theo chi

Vật lí Lớp 12: Một vật dao động điều hòa x = 10cos( 10πt )(cm). Thời điểm vật đi qua vị trí li độ x = 5cm lần thứ 2009 theo chiều dương là: A. 408,1s. B. 410,8s. C. 401,76s. D. 4018s., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 12: Một vật dao động điều hòa x = 10cos( 10πt )(cm). Thời điểm vật đi qua vị trí li độ x = 5cm lần thứ 2009 theo chi”

 1. Chọn C

  + Chu kỳ dao động T = 0,2 (s)

  +  t = 0: x=10 cos0 = 10cm = +A.

  + Thời gian vật đi từ vị trí ban đầu x = +A tới x = 5cm = A/2 chuyển động theo chiều dương lần thứ nhất là:

  t1 = tA→-A + t-A→O + tO→A/2 

  + Còn 2008 lần sau đó, cứ một chu kì vật lại qua x = A/2 theo chiều dương một lần nên cần thời gian 2008T.

  + Thời điểm vật đi qua vị trí li độ x = 5cm lần thứ 2009 theo chiều dương:

  t = t1 + 2008T = 401,76 s.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button