Vật lí Lớp 12: Một sóng cơ học được mô tả bởi phương trình u ( x , t ) = 4 sin [ π ( t / 5 – x / 9 ) + π / 6 ] ,

Vật lí Lớp 12: Một sóng cơ học được mô tả bởi phương trình u ( x , t ) = 4 sin [ π ( t / 5 – x / 9 ) + π / 6 ] , trong đó x đo bằng mét, t đo bằng giây và u đo bằng cm. Gọi a là gia tốc cực đại dao động của một phần tử, v là vận tốc truyền sóng, λ là bước sóng, f là tần số. Các giá trị nào dưới đây là đúng? A. f = 50 Hz B. λ = 18 m C.  a m a x = 0 , 04 m / s 2 D. v = 5 m/s, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 12: Một sóng cơ học được mô tả bởi phương trình u ( x , t ) = 4 sin [ π ( t / 5 – x / 9 ) + π / 6 ] ,”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button