Vật lí Lớp 12: Một con lắc lò xo có khối lượng m=200g, dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A=5cm và tần số 2 Hz. Lấy π 2 = 10

Vật lí Lớp 12: Một con lắc lò xo có khối lượng m=200g, dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A=5cm và tần số 2 Hz. Lấy π 2 = 10 . Cơ năng của con lắc là A. 80 J.                               B. 4 . 10 5 J.                         C. 0,04 J.                           D. 400 J., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 12: Một con lắc lò xo có khối lượng m=200g, dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A=5cm và tần số 2 Hz. Lấy π 2 = 10”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button