Vật lí Lớp 12: Hạt nhân C 6 11 phân rã β + tạo thành hạt nhân B 5 11 và tỏa năng lượng E. Biết năng lượng liên kết của C

Vật lí Lớp 12: Hạt nhân C 6 11 phân rã β + tạo thành hạt nhân B 5 11 và tỏa năng lượng E. Biết năng lượng liên kết của C và B lần lượt là 73,743 MeV và 76,518 MeV. Lấy 1 u = 931 , 5 M e V / c 2 , khối lượng các hạt prôtôn, nơtron và êlectron lần lượt là 1,0073 u, 1,0087 u và 0,00055 u. Giá trị của E gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 0,48 MeV.                     B. 0,95 MeV.                     C. 2,77 MeV.                     D. 3,56 MeV., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Vật lí Lớp 12: Hạt nhân C 6 11 phân rã β + tạo thành hạt nhân B 5 11 và tỏa năng lượng E. Biết năng lượng liên kết của C”

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button