Vật lí Lớp 12: Hai nguồn kết hợp cùng pha S 1 S 2 = 12cm phát sóng có tần số f = 40Hz vận tốc truyền sóng là 2m/s. Số gợn giao thoa cực đại

Vật lí Lớp 12: Hai nguồn kết hợp cùng pha S 1 S 2 = 12cm phát sóng có tần số f = 40Hz vận tốc truyền sóng là 2m/s. Số gợn giao thoa cực đại là:    A. 4                                   B. 7                                   C. 3                                   D. 5, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Vật lí Lớp 12: Hai nguồn kết hợp cùng pha S 1 S 2 = 12cm phát sóng có tần số f = 40Hz vận tốc truyền sóng là 2m/s. Số gợn giao thoa cực đại”

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button