Vật lí Lớp 12: Dao động tại hai điểm s1 và s2 cách nhau 10,4 cm trên mặt chất lỏng có biểu thức s=acos80pt vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 0

Vật lí Lớp 12: Dao động tại hai điểm s1 và s2 cách nhau 10,4 cm trên mặt chất lỏng có biểu thức s=acos80pt vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 0,64m/s. Số hypebol mà tại đó chất lỏng dao động mạnh nhất giữa hai điểm S1 S2 là, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Vật lí Lớp 12: Dao động tại hai điểm s1 và s2 cách nhau 10,4 cm trên mặt chất lỏng có biểu thức s=acos80pt vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 0”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button