Vật lí Lớp 12: Chu kì sóng là A. chu kỳ dao động của các phần tử môi trường có sóng truyền qua.

Vật lí Lớp 12: Chu kì sóng là A. chu kỳ dao động của các phần tử môi trường có sóng truyền qua. B. đại lượng nghịch đảo của tần số góc của sóng C. tốc độ truyền năng lượng trong 1 (s). D. thời gian sóng truyền đi được nửa bước sóng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 12: Chu kì sóng là A. chu kỳ dao động của các phần tử môi trường có sóng truyền qua.”

Viết một bình luận