Vật lí Lớp 12: (Câu 11 Đề thi THPT QG 2018 – Mã đề 206): Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí

Vật lí Lớp 12: (Câu 11 Đề thi THPT QG 2018 – Mã đề 206): Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Khi nói về gia tốc của vật, phát biểu nào sau đây sai ? A. Gia tốc có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ của vật B. Vectơ gia tốc luôn cùng hướng với vectơ vận tốc C. Vectơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng D. Gia tốc luôn ngược dấu với li độ của vật, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 12: (Câu 11 Đề thi THPT QG 2018 – Mã đề 206): Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ