Vật lí Lớp 12: Ba điện tích điểm q 1 , q 2 = -12,5.10 -8 C, q 3 đặt lần lượt tại A, B, C của hình chữ nhật ABCD cạnh AD = a = 3cm, AB

Vật lí Lớp 12: Ba điện tích điểm q 1 , q 2 = -12,5.10 -8 C, q 3 đặt lần lượt tại A, B, C của hình chữ nhật ABCD cạnh AD = a = 3cm, AB = b = 4cm. Điện trường tổng hợp tại đỉnh D bằng không. Tính q 1 và q 3 A. q 1 = 2,7.10 -8 C; q 3 = 6,4.10 -8 C B. q 1 = – 2,7.10 -8 C; q 3 = – 6,4.10 -8 C C. q 1 = 5,7.10 -8 C; q 3 = 3,4.10 -8 C D. q 1 = – 5,7.10 -8 C; q 3 = – 3,4.10 -8 C, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 12: Ba điện tích điểm q 1 , q 2 = -12,5.10 -8 C, q 3 đặt lần lượt tại A, B, C của hình chữ nhật ABCD cạnh AD = a = 3cm, AB”

 1. Giải đáp A
  Để  điện trường tại D bằng không thì

  E1D+E2D=E3D

  . Do vậy q1, q3 >0,

  Mặt khác
   

  E1DE2D=sinBD^Cq1q2.BDAD2=35q1=2,7.108C

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ