Vật lí Lớp 11: Suất điện động của một nguồn điện một chiều là 4 V. Công của lực lạ làm di chuyển một điện lượng 8 mC giữa hai cực bên trong nguồn điện

Vật lí Lớp 11: Suất điện động của một nguồn điện một chiều là 4 V. Công của lực lạ làm di chuyển một điện lượng 8 mC giữa hai cực bên trong nguồn điện là     A. 0,032 J.         B. 0,320 J.           C. 0,500 J.           D. 500 J., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Vật lí Lớp 11: Suất điện động của một nguồn điện một chiều là 4 V. Công của lực lạ làm di chuyển một điện lượng 8 mC giữa hai cực bên trong nguồn điện”

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button