Vật lí Lớp 11: Một ấm nước dùng với hiệu điện thế 220V thì đun sôi được 1,5 lít nước từ nhiệt độ 20 ° C

Vật lí Lớp 11: Một ấm nước dùng với hiệu điện thế 220V thì đun sôi được 1,5 lít nước từ nhiệt độ 20 ° C trong thời gian 10 phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K khối lượng riêng của nước d = 1000 k g / m 3 và hiệu suất của ấm là 90%. Số tiền điện phải trả cho việc sử dụng ấm này trong thời gian 30 ngày, mỗi ngày 20 phút gần nhất với giá trị nào sau đây? Biết giá điện là 1000 đồng/(kW.h). A. 9330 đồng B. 93300 đồng C. 933000 đồng D. 27990 đồng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 11: Một ấm nước dùng với hiệu điện thế 220V thì đun sôi được 1,5 lít nước từ nhiệt độ 20 ° C”

  1. Chọn đáp án A.
    Thời gian sử dụng ấm trong 30 ngày là 
    Điện năng mà ấm tiêu thụ trong thời gian 30 ngày dùng là:
    Mỗi kWh thì phải trả số tiền là 1000 đồng nên số tiền phải trả cho 9,33 kWh là 9330 đồng.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button