Vật lí Lớp 11: Hai điện tích q1 q2 đặt cách nhau 6cm thì độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích đó là 2×10^-3 (N) .Tính độ lớn lực tương tác giữa hai

Vật lí Lớp 11: Hai điện tích q1 q2 đặt cách nhau 6cm thì độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích đó là 2×10^-3 (N) .Tính độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích đó khi khoảng cách giữa 2 điện tích tăng thêm 2cm, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 11: Hai điện tích q1 q2 đặt cách nhau 6cm thì độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích đó là 2×10^-3 (N) .Tính độ lớn lực tương tác giữa hai”

  1. Ta có:
    F1=K.|q1|.|q2|R12F2=K.|q1|.|q2|R22=>F1F2=K.|q1|.|q2|R12K.|q1|.|q2|R22=R22R12=>2.103F2=(0,06+0,02)20,062=>F2=1,125.103(N)vay:F2=1,125.103(N)
    vậy độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích đó khi khoảng cách giữa 2 điện tích tăng thêm 2cm là: 

    F2=1,125.103N

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button