Vật lí Lớp 11: Hai điện tích q1=-q2 =4.10^-10 đặt tại A,B trong không khí cách nhau 6cm. Xác định cường độ điện trường tại a) Trung điểm O của AB b)

Vật lí Lớp 11: Hai điện tích q1=-q2 =4.10^-10 đặt tại A,B trong không khí cách nhau 6cm. Xác định cường độ điện trường tại a) Trung điểm O của AB b) M cách A 2cm cách B 8cm c) Tại O, M đặt 1 điện tích q =3.10^-6 C. Xác định độ lớn FO,FM tác dụng lên q, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Vật lí Lớp 11: Hai điện tích q1=-q2 =4.10^-10 đặt tại A,B trong không khí cách nhau 6cm. Xác định cường độ điện trường tại a) Trung điểm O của AB b)”

 1. *đổi: 6cm=0,06m **a)E=|E1-E2| *ta có: q1=q2; AH=BH =r1=r2=0,03^2 >>E1=E2=k.|q1|/r^2 =9.10^9.(4.10^-10)/0,03^2 =4000(v/m) >>E=|4000-4000|=0
  **b)mk nghĩ đề bị sai
  **c)đặt alpha=a(>>a=60 độ) >>E=căn(E1^2+E2^2+2E1.E2.cosa) *ta có: q1=q2; r1=r2=0,06m >>E1=E2=9.10^9.(4.10^-10)/0,06^2 =1000(v/m) >>E=căn(1000^2+1000^2+2.1000.1000.cos60=1732(v/m)

  Trả lời
 2. *đổi: 6cm=0,06m **a)E=|E1-E2| *ta có: q1=q2; AH=BH =r1=r2=0,03^2 >>E1=E2=k.|q1|/r^2 =9.10^9.(4.10^-10)/0,03^2 =4000(v/m) >>E=|4000-4000|=0
  **b)mk nghĩ đề bị sai
  **c)đặt alpha=a(>>a=60 độ) >>E=căn(E1^2+E2^2+2E1.E2.cosa) *ta có: q1=q2; r1=r2=0,06m >>E1=E2=9.10^9.(4.10^-10)/0,06^2 =1000(v/m) >>E=căn(1000^2+1000^2+2.1000.1000.cos60=1732(v/m)

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button